สถิติ
เปิดเมื่อ24/01/2018
อัพเดท21/09/2018
ผู้เข้าชม374524
แสดงหน้า598730
ปฎิทิน
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
AdsOne.com

Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] Bit/Rap/Ope/Str/Photos.google

Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] Bit/Rap/Ope/Str/Photos.google
อ้างอิง อ่าน 1118 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง

jomxxx

 
คลิกที่ link ด้านล่าง / รอ 5 วินาที / แล้วคลิกที่ SKIP AD หรือ กดข้าม

bitporno.com
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 1
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 2
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 3
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 4
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 5
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 6
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 7
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 8
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 9
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 10
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 11
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 12
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 13
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 14
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 15
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 16
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 17
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 18
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 19
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 20
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 21
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 22
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 23
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 24
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 25
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 26
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 27
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 28
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 29
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 30
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 31
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 32
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 33
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 34
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 35
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 36
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 37
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 38 ตอนจบ

rapidvideo.com
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 1
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 2
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 3
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 4
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 5
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 6
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 7
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 8
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 9
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 10
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 11
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 12
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 13
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 14
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 15
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 16
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 17
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 18
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 19
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 20
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 21
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 22
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 23
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 24
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 25
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 26
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 27
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 28
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 29
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 30
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 31
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 32
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 33
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 34
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 35
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 36
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 37
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 38 ตอนจบ

streamango.com
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 1
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 2
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 3
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 4
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 5
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 6
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 7
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 8
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 9
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 10
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 11
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 12
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 13
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 14
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 15
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 16
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 17
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 18
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 19
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 20
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 21
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 22
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 23
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 24
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 25
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 26
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 27
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 28
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 29
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 30
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 31
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 32
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 33
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 34
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 35
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 36
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 37
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 38 ตอนจบ

openload.co
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 1
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 2
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 3
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 4
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 5
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 6
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 7
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 8
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 9
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 10
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 11
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 12
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 13
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 14
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 15
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 16
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 17
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 18
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 19
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 20
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 21
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 22
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 23
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 24
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 25
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 26
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 27
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 28
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 29
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 30
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 31
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 32
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 33
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 34
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 35
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 36
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 37
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 38 ตอนจบ

photos.google.com
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 1
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 2
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 3
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 4
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 5
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 6
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 7
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 8
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 9
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 10
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 11
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 12
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 13
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 14
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 15
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 16
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 17
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 18
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 19
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 20
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 21
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 22
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 23
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 24
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 25
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 26
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 27
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 28
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 29
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 30
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 31
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 32
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 33
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 34
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 35
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 36
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 37
Saimdang Light’s Diary - ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์ [พากย์ไทย] 38 ตอนจบ

“ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์” จากตำนานเล่าขานสู่เรื่องราวความรักที่ถ่ายทอดผ่านหน้าจอ แม้ว่า ชิน ซาอิมดัง แทบไม่มีบันทึกประวัติไว้เลย กระทั่งชื่อจริงก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ มีบันทึกชื่อจริงของเธอว่า ชิน อินซอน (ชิน เป็นนามสกุล) แต่ก็ไม่มีเอกสารยืนยันที่แท้จริง เหตุที่แทบไม่มีเรื่องราวบันทึกไว้ เพราะเธอเป็นผู้หญิงในสมัยโชซอนที่ยึดหลักขงจื้อนำทางประเทศ ยุคนั้นเชื่อว่าผู้หญิงเป็นเพียงช้างเท้าหลัง ควรเป็นภรรยาหรือเป็นลูกสาวที่ดีในบ้านเท่านั้น ไม่สามารถมีบทบาทในสังคมได้ ผู้หญิงสามัญชนยุคนั้นจึงแทบไม่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เลย แต่สิ่งที่ประจักษ์อยู่จวบจนปัจจุบันคือ ผลงานศิลปะของเธอที่หลงเหลือมาสู่ปัจจุบัน ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนยุคใหม่ มีการนำเรื่องราวและผลงานของเธอมาผูกเรื่องร้อยเรียงเป็นซีรีส์ที่ทุกคนรอคอย
 
jomxxx jomjom49@gmail.com [1.10.211.xxx] เมื่อ 3/07/2018 22:34