สถิติ
เปิดเมื่อ24/01/2018
อัพเดท21/09/2018
ผู้เข้าชม387623
แสดงหน้า617926
ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
AdsOne.com

Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] Bit/Rap/Str/Ope

Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] Bit/Rap/Str/Ope
อ้างอิง อ่าน 1467 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง

jomxxx

 
คลิกที่ link ด้านล่าง / รอ 5 วินาที / แล้วคลิกที่ SKIP AD หรือ กดข้าม

bitporno.com
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 1
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 2
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 3
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 4
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 5
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 6
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 7
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 8
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 9
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 10
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 11
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 12
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 13
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 14
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 15
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 16
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 17
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 18
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 19
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 20
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 21
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 22
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 23
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 24
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 25
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 26
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 27
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 28
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 29
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 30
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 31
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 32
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 33
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 34
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 35
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 36
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 37
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 38
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 39
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 40
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 41
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 42
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 43
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 44
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 45
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 46
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 47
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 48
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 49
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 50
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 51
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 52
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 53
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 54
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 55
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 56
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 57
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 58
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 59
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 60 ตอนจบ

rapidvideo.com
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 1
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 2
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 3
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 4
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 5
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 6
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 7
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 8
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 9
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 10
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 11
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 12
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 13
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 14
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 15
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 16
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 17
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 18
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 19
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 20
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 21
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 22
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 23
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 24
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 25
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 26
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 27
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 28
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 29
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 30
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 31
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 32
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 33
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 34
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 35
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 36
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 37
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 38
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 39
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 40
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 41
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 42
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 43
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 44
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 45
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 46
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 47
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 48
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 49
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 50
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 51
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 52
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 53
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 54
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 55
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 56
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 57
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 58
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 59
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 60 ตอนจบ

streamango.com
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 1
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 2
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 3
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 4
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 5
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 6
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 7
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 8
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 9
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 10
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 11
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 12
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 13
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 14
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 15
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 16
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 17
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 18
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 19
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 20
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 21
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 22
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 23
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 24
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 25
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 26
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 27
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 28
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 29
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 30
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 31
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 32
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 33
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 34
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 35
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 36
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 37
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 38
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 39
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 40
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 41
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 42
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 43
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 44
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 45
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 46
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 47
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 48
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 49
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 50
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 51
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 52
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 53
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 54
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 55
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 56
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 57
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 58
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 59
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 60 ตอนจบ

openload.co
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 1
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 2
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 3
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 4
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 5
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 6
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 7
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 8
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 9
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 10
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 11
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 12
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 13
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 14
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 15
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 16
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 17
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 18
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 19
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 20
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 21
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 22
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 23
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 24
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 25
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 26
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 27
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 28
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 29
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 30
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 31
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 32
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 33
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 34
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 35
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 36
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 37
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 38
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 39
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 40
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 41
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 42
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 43
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 44
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 45
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 46
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 47
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 48
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 49
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 50
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 51
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 52
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 53
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 54
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 55
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 56
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 57
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 58
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 59
Dae Jang Geum [2003] - แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] 60 ตอนจบ

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง
ปีที่ฉาย : 2003
จำนวนตอน : 60 ตอนจบ

เมื่อ 500 ปีที่ผ่านมา ในช่วงสมัยของราชวงศ์โชซอนประเทศเกาหลียังคงปกครองด้วยกฎเกณฑ์ที่ผู้ชายมีอำนาจมากกว่าผู้หญิง “แดจังกึม” จอมนางแห่งวังหลวง…สร้างมาจากเรื่องจริงของประวัติศาสตร์เกาหลี นำเสนอเรื่องราวของแดจังกึม หญิงสาวคนแรกของเกาหลีที่เป็นแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยให้กับเชื้อพระวงศ์ในหลวงเธอเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวสามัญชนที่มีฐานะยากจน เธอได้สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็ก แต่โชคก็ยังเข้าข้างเมื่อเธอได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาการปรุงอาหารในพระราชสำนัก ด้วยความที่เป็นเด็กฉลาดจึงทำให้เธอกลายเป็นแม่ครัวมือหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากเชื้อพระวงศ์ต่อมาเธอถูกใส่ร้ายว่าวางยาพิษกษัตริย์จุงจงจึงถูกขับไล่ออกจากวัง แต่ภายหลังเธอก็ได้ไปศึกษาวิชาแพทย์และสามารถกลับมารักษาพระองค์ได้ในที่สุด อย่างไรก็ดี เล่ห์กลของคนในวังและอำนาจทางการเมืองก็มักจะเป็นอุปสรรคให้เธอต้องฝ่าฟันอยู่เรื่อย หนำซ้ำเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันก็ยังกลายมาเป็นคู่แข่งที่สร้างปัญหาให้เธอตลอดเวลา แต่เธอก็ได้ใช้สติปัญญาต่อกรกับศัตรูที่มีอยู่มากมายในพระราชสำนัก เพื่อให้มาตรฐานทางสังคมเกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งในประวัติศาสตร์ของเกาหลี ไม่เคยมีสตรีผู้ใดทำได้เช่นเธอ
 
jomxxx jomjom49@gmail.com [180.180.52.xxx] เมื่อ 12/07/2018 11:09